Familje- och jourhem

Familjehem, Förstärkt familjehem och jourfamilj

Vi finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin vanliga miljö för att kunna utvecklas i tryggheten och gemenskapen av ett familjehem. Omgiven av en omsorgsfull familjemiljö och positiva förebilder erbjuds de bästa förutsättningarna för en hållbar förändring.

Verdandi stöd & behandling fokuserar på ett tryggt och gediget samarbete med familjehemmen då vi är övertygade om att det skapar bra förutsättningar för en trygg placering för våra barn, ungdomar och vuxna.

Vi ger familjehemmet kontinuerligt stöd i uppdraget som vi kombinerar med individuellt anpassade insatser. Våra familjehemskonsulenter utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjen dygnet runt.

Vi har ca 40 utredda familjer från Göteborg och upp till Gävle.

I vår organisation finns det även stödfamiljer, avlastningsfamiljer och kvalificerad kontaktperson

Vi har ramavtal med ett flertal kommuner.

Tillstånd hos IVO och referenser finns att tillgå.

 

Att bli familjehem eller jourhem hos oss

Vi tycker att det är viktigt att både den placerade personen, uppdragsgivare, och familjehemmet är nöjda och känner tillit till oss. Vi gör alltid noggranna rekryteringar och utredningar för att säkerställa kvaliteten.

Våra familjehem och jourhem kan bo på landet, i stan, vara ensamstående, leva i bonusfamilj eller kärnfamilj. Ni kan vara hetero,bi eller homosexuella, troende, atesister eller mitt emellan.

För oss är det viktigaste att våra familjer har ett överskott av kärlek och engagemang samt tid, intresse och plats för att ta emot en person i det egna hemmet!

I våra utredningar så ingår alltid:

Bra-fam

Tre hembesök

Familjehemsvinjetter- Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetod för familjehem

Referenstagning

Registerutdrag.

Återkoppling av utredning

Kommer vi överens om att gå vidare så ingår även grundutbildningen ”Ett hem att växa i” som utgår från material från Socialstyrelsen.

Våra familjehemskonsulenter

Familjehemskonsulenterna har adekvat utbildning inom området, t.ex socionom eller behandlingspedagog och mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom socialtjänsten.

Anmäl intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär så är du varmt välkommen att kontakta oss. När du kontaktat oss så börjar vi med ett telefonsamtal där du får berätta mer om dig och din familj och kan ställa frågor till oss