Verdandi Stöd & Familj

Verdandis familjehemsverksamhet  bildades 2018 och har jourhem och familjehem från Gävle och ner till Göteborg. Vi har idag ett 30-tal utredda jour och familjehem samt ramavtal och direktavtal med flera kommuner.

Vår metod har sina rötter i det socialterapeutiska förhållningssättet där vår målsättning är att möta varje individs unika förutsättningar och utvecklingsväg och erbjuda ett meningsfullt sammanhang att växa i.

Våra familjehem är konsulentstödda och erbjuder våra familjehem ett heltäckande stöd av erfarna konsulenter, handledare,  samt tillgänglighet dygnet runt. Vi erbjuder våra familjehem löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter, samt en social samvaro och erfarenhetsutbyte