Öppenvård

Ibland kan man behöva stöd i det egna hemmet för att få vardagen och livet att fungera. Verdandi kan då erbjuda en individuellt utformad öppenvård och ett antal behandlingsinriktade tjänster. Det kan handla om hjälp att lösa konflikter i familjen, stöttning att komma till skola och arbete, konkret stöd i hemmet med praktiska sysslor m.m

Exempel på öppenvård:

  • Familjepedagogiska insatser
  • Nätverksarbete
  • Vardagsnära stöd och färdighetsträning
  • Social aktiviteter
  • Stödsamtal

Pris från: 850 kr/timme