Välkommen till Verdandi- Stöd och behandling!


Vi är en Järna-baserad verksamhet som arbetar med olika tjänster inom vård och behandling. Vårat främsta fokus är arbetet med Verdandi- Stöd och behandlings familjehemsverksamhet som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Familjehemsverksamheten bildades 2018 och har jourhem och familjehem från Gävle och ner till Göteborg. 

Vi erbjuder även andra insatser så som öppenvård och behandling samt konsulttjänster i form av handledning och stöd.

 

Är du nyfiken på att bli familjehem eller har andra frågor kring våra tjänster?

Kontakta oss: info@verdandistodochbehandling.se

Kontakta oss

E-mail: info@verdandistodochbehandling.se