Verdandi stöd & behandling och dotterbolaget Verdandi familjehem är en organisation med bas i Järna, Södermanland. Vi är verksamma inom konsulentstödd familjehemsvård, familjebehandling, stödboende och HVB

Verdandi hämtar sin inspiration i det socialterapeutiska förhållningssättet och tror på ett relationsbaserat arbetssätt. Målsättningen är att ge varje individ möjligheten att utvecklas för att nå sin fulla potential, drömmar och mål

-Vi ser till människans individuella förutsättningar och vill erbjuda ett meningsfullt sammanhang där människan kan växa.

 

 

Vi som jobbar

Elin Forner

Elin Forner

Verksamhetsansvarig

Socionom
Steg 1 Psykoterapi
Fördjupning i ACT och relationell metod.
Dipl. handledare för arbetsgrupper
Kunskap och kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö,ledarskap och organisation.
15 års erfarenhet som både chef och medarbetar inom bla LSS, HVB, Missbruksvård, Familjerådgivning, Socialtjänst

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Vård och behandling

20 års erfarenhet från vård och behandling. Erfaren familje och jourhems förälder, handledare för familjer och familjehem, Repulse, MI och KBT-utbildad, barn och ungdomsvård på HVB.