Kontakt

Kontakt:

Verksamhetschef Elin Forner

Tel: 070 736 65 48 E-post: elin@verdandistod.se

Bitr Verksamhetschef/familjehemskonsulent Malin Bergqvist

Tel: 070 750 56 85 E-post: malin@verdandistod.se

Ekonomiansvarig Daniel Laurén

Tel: 070 812 53 25 E-post: daniel.lauren@rklaurens.se

 

Org. nummer Verdandi-stöd & behandling AB:

559168-0557

Org. nummer Verdandi Familj AB:

559071-5461

Tel:

08 765 95 96

Besöksadress:

Skillebyholm 4, 15391 Järna

Adress:

Box 13

15307 Hölö

För synpunkter och klagomål går det bra att maila till info@verdandistodochbehandling.se

Vi återkopplar nästkommande vardag,