Konsulttjänster

Vi erbjuder följande konsulttjänster:

  • Handledning för familjehem
  • Familjebehandling
  • Handledning av arbetsgrupper
  • Organisationsstöd för HVB och LSS
  • Dokumentation
  • Stödsamtal för klienter och personal
  • Rådgivning och enskilda behandlingsinsatser
  • m.m
  • Pris från 950 kr/ timme